bolt_kommunikation_hero.jpg

Välkommen!

Bolt är en strategisk B2B- och B2C-byrå. Vi skapar lösningar för alla
mediekanaler – webb, print, film – med fokus på vad kommunikation kan åstadkomma.

feb 2017

Möt GEO från BUBS.

Godistillverkaren BUBS har lanserat en ny påsserie och återigen fick Bolt förtroendet att designa de nya påsarna. De nya godisbitarna är formade som ovaler och romber. Därav det passande namnet GEO.

dec 2016

Bolt + Sapa Profiler

Bolt har fått förtroendet att arbeta med varumärket Sapa Profiler. Vi ser fram emot att lära oss mer om aluminium och hjälpa Sapa att hitta nya vägar ut på marknaden, främst inom den digitala sfären.

dec 2016

Tomteskallar utmanar traditioner.

BUBS har för första gången valt att satsa på säsongsgodis i påse och man har gjort det genom att lansera en helt typ av julgodis som verkligen rör om i grytan. Bolt står bland annat bakom förpackningsdesignen.

nov 2016

Game, set, match för Bolt.

Bolt arbetar sedan en tid tillbaka med Svenska Tennisförbundet. Vårt första uppdrag var att tydliggöra förbundets styrkor och erbjudande gentemot sponsorer samt samarbetspartners.

nov 2016

Välj godis med skallen.

Fokus i säsongens annonser för BUBS är att det kan vara ödesdigert att ha fel godis hemma när mörkret faller på. Och framförallt ska man inte ha dåliga kopior hemma. Den skräcken vill man inte uppleva!

okt 2016

Virtuell busstur med Setra.

VR-teknik är numera en naturlig del av Bolts erbjudande. Det har busstillverkaren Setra fått erfara. Under hösten skapade vi en virtuell provtur i en av företagets nya bussar, MultiClass LE business.

okt 2016

Grattis NordicAdventours.

Den 15 oktober arrangerades BETAPITCH Berlin; en internationell tävling för startups. I finalen återfanns svensk-tyska NordicAdventours. Bolt har hjälpt företaget att paketera och tydliggöra en efterfrågad tjänst.

aug 2016

Nytt svenskt glasögonvarumärke.

Bolt har haft den stora glädjen att få följa processen från idé till realisering av ett nytt varumärke. I höst finns Taberg Eyewears premiärkollektion ute i butikerna. Bolt står bakom allt – från grafisk form till foto.

jun 2016

På rätt sida med Tosito.

Bolt har hjälpt fastighetsbolaget Tosito att lansera sitt första projekt med bostadsrätter i projektet Solsidan. En spektakulär byggnad precis vid Vätterns strandkant i Huskvarna.

jun 2016

Pdb:s nya kostym.

Under hösten 2015 fick Bolt uppdraget att sätta tänderna i den väl inarbetade logotypen och den nästintill kultförklarade devisen ”IT på småländska” – ett stort grepp och en spännande resa för både Pdb och oss!

Klarar du vår blixt-utmaning?

Då är du kanske vår nya AD-assistent.

Som medarbetare hos Bolt står man dagligen inför kreativa utmaningar. Hur långt kan du stretcha din kreativitet? I vår blixt-utmaning kan du testa att rita så många saker som möjligt som utgår från själva blixtsymbolen. Är du rätt person för jobbet?

Välkommen med din ansökan, arbetsprover och blixt-teckningar.

maj 2016

Let’s talk about you and me.

Bolt fick nyligen i uppdrag av Region Jönköpings län att göra den känsliga men livsviktiga kunskapen om preventivmedel lättillgänglig för tonåringar. Huvudbudskapet är att två skydd är bättre än ett.

Sidor

Så här arbetar vi.

Vi arbetar enligt en enkel och tydlig process som är densamma oavsett uppdrag, 
men med anpassad viktning inom de tre delarna – Define, Create och Evaluate.

Konceptuella lösningar som når resultat. 

Skillnaden mellan ganska bra kommunikations­lösningar och fantastiska kommunikations­lösningar är oändligt stor. Framförallt när det gäller att uppnå resultat – och resultat är själva poängen med allt vi gör. För oss på Bolt består en viktig del i arbetet med att nå fantastiska lösningar att på djupet förstå våra uppdrags­givares verklighet och omvandla den kunskapen till bra idéer som driver affärer. Detta tankesätt är också källan till vår arbets­metodik som bygger på att vi först definierar uppdraget och sätter upp mätbara mål (define), därefter skapas idéer och lösningar (create) som slutligen mäts och följs upp (evaluate). I modellen nedan finns också exempel på de tjänster vi utför under varje steg.

Våra tjänster.

 • Varumärkesstrategi & varumärkesplattform

  Vi vet att de mest effektiva och lönsamma kommunikationssatsningarna bygger på tydliga definitioner av varumärkets värden, målsättningar, konkurrenssits, budskap och målgrupper. Vi konkretiserar dessa i överskådliga format.

 • Digital strategi

  Våra digitala strategier dikterar riktning och mål och sträcker sig ofta över ett antal år med planerade ”actions” längs vägen. De rymmer också ett öppet sinne för att möta den ständigt ökande floran av digitala möjligheter som tillkommer efterhand.

 • Digital förstudie

  En digital närvaro är ofta navet i en kommunikationsplan. Inför ett förändringsarbete – komplett omtag eller marginell förädling – hjälper vi till med att kartlägga exempelvis nuläge, förbättringspotential, tekniska möjligheter och inventera resursbehov.

 • Webbanalys

  Kunderna pratar om ert varumärke på nätet, vare sig ni vill det eller inte. Vi sammanställer, analyserar och ger er en rättvisande bild av varumärkets räckvidd samt tillhandahåller verktygen som behövs för maximerat engagemang på den digitala arenan.

 • PR-strategi

  Vi ger råd om vilka målgrupper och kanaler som ska prioriteras. Arbetet leder oftast till en plan för taktiska åtgärder samt ansvarsfördelning. I krissituationer är vi en effektiv partner för informationsspridning.

 • Projektledning

  Rutinerade projektledare och marknadsstrateger utgör den sammanhållande länken i alla våra projekt. Projektledarna är er resurs, alltid tillgängliga som bollplank.

 • Varumärkeshierarki & namnstrategi

  Vi skapar struktur och hittar synergier i varumärkesportföljer. Namnstrategiarbete, framtagande av nya bolags-, varumärkes- eller produktnamn kan vara avgörande för genomslag och kostnadseffektiv kommunikation.

 • Workshop & fokusgrupp

  Vi är vana att leda projekt och samarbeten framåt genom exempelvis fokusgrupper, strukturerade möten och innovativa workshops.

 • Intern implementering

  De egna medarbetarna är mycket viktiga varumärkesrepresentanter för alla organisationer. Vi hjälper er att engagera medarbetarna i varumärkesbyggandet och tillhandahåller verktygen som förankrar varumärkets löften och värdeord internt.

 • Koncept & kampanj

  Vi skapar övergripande kreativa koncept – starka bärande idéer – överordnade val av media och kanal. Koncepten implementeras sedan i valda medier och skapar effektiva och väl sammanhållna kampanjer.

 • Brandbook, varumärkesmanual & grafisk manual

  Att beskriva ett företags själ, målsättningar och uttryck i ord är ett viktigt led i byggandet av en företagskultur där alla bidrar till varumärkets genomslag. Vi hjälper er med dokument som förankrar företagets målsättningar i medarbetarnas dagliga arbete.

 • Webb

  Vi vet att webben är affärskritiskt för de flesta verksamheter idag. Vi använder tekniklösningar i framkant i en välstrukturerad process som sträcker sig från behovsanalys till produktion, uppföljning och vidareutveckling.

 • Mobil & app

  Vi skapar allt från mobilsajter och responsiv webb till appar för iOS och Android. Idé, koncept, design och innehåll skapas internt hos oss, liksom de flesta tekniska lösningarna.

 • Nyhetsbrev & DM/DR

  Att synas i bruset, att ta hand om sin relation med omvärlden är viktigare än någonsin. Direktmarknadsföring i form av exempelvis digitala eller analoga nyhetsbrev måste genomföras med smartness för att fungera utan att man tär på relationen.

 • Sociala medier

  Få kan, som vi, påvisa att vi kan leverera genomslag i sociala medier. Vi ger vi dig analys, struktur, stöd och råd i det löpande arbetet med virala kanaler. Vi kan också hjälpa till med bemötande av eventuell kritik eller kriser i sociala medier.

 • Content marketing

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med content marketing, dvs innehållsmarknadsföring, som visar hur användbar er kunskap, era tjänster eller produkter är genom värdefullt redaktionellt innehåll i olika marknadsföringskanaler.

 • Film, digital presentation & animation

  Vi producerar material för rörliga medier, antingen med egna resurser eller i samarbete med produktionsbolag. Satsningarna omfattar ofta kombinationer av film, foto, 2D, 3D och olika animeringar.

 • Art & copy

  Kärnan i all kommunikation – oavsett kanal – är att förmedla budskap som berör och engagerar mottagaren. Våra art directors och copywriters är språkrör för ditt varumärke genom ett tydligt och särskiljande bild- respektive textmanér.

 • Foto, fotoregi & illustration

  Vi är rutinerade när det gäller att fixa rätt modeller, stylister, location, rekvisita och se till att allt klaffar vid fotograferingstillfället. Vi samarbetar med flera framstående fotografer. Enklare fotografering har vi egen utrustning och kompetens att hantera.

 • E-handel

  Vi har erfarenhet av att skapa e-handelslösningar baserade på både open source och kommersiella plattformar. Drupal, Wordpress och EpiServer är exempel på plattformar vi behärskar.

 • Sökordsoptimering/SEO & AdWords

  Vi ser sökordsoptimering som en given del i alla webbprojekt. Vi rekommenderar också sökord för AdWords (och andra pay-per-click-tjänster) samt administrerar och analyserar dina köp för maximal effekt utifrån given budget.

 • Trycksak

  Vi jobbar allt mer digitalt, men i många fall är det tryckta mediet fortfarande kung. Vi arbetar i alla tryckformat och skapar exempelvis broschyrer, kataloger, kontorstryck, tidningar, DR, böcker, butiksmaterial, utställningsmaterial och årsredovisningar.

 • Företagsidentitet & grafisk profil

  Lång erfarenhet av att förtydliga och utveckla visuella identiteter gör att vi kan leverera grafiska uttryck som motsvarar och överträffar varumärkets ambitioner. Vi levererar exempelvis logotyper, typografi, bildmanér, färgpalett och grafiska element.

 • Mässa & event

  Mässor och event är en investering. Vår roll är att hjälpa er leverera en helhetsupplevelse samt att skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål. Arbetet sträcker sig från inbjudan, till pressmaterial, genomförande och slutligen uppföljning.

 • PR

  Bra relationer bygger varumärke. Vi är vana vid att bearbeta press – tidningar, bloggar och andra forum – i syfte att få redaktionellt utrymme för att skapa relationer med målgrupper på ett sätt som inte alltid är möjligt med traditionell marknadsföring.

 • ROI, uppföljning & effektmätning

  Mätbarhet och ROI är centralt i allt vi gör. Vi tittar på resultat, fakta och erfarenheter för att ständigt kunna mäta affärsnyttan och utveckla nästa projekt. Vilken typ av effektmätning vi gör beror naturligtvis till stor del på typen av kommunikationsprojekt.

 • Digital analys

  I digitala projekt följer vi upp hur väl uppsatta mål uppnåtts genom analys av exempelvis sökbeteenden, rörelsemönster, engagemang och kommentarer med syfte säkerställa att relevanta budskap når rätt målgrupper vid rätt tidpunkt.

Våra uppdragsgivare.

Bolt har funnits sedan 1994. Vi har en spännande bredd bland våra uppdrags­givare. Där finns både svenska och internationella aktörer inom business-to-business (B2B) och business-to-consumer (B2C). Vi är vana vid att överbrygga kulturella liksom marknads­juridiska skillnader och skapa lösningar specifikt för andra marknader. Vi har också den disciplin och erfarenhet som krävs för att klara av att koordinera stora, internationella kampanjer.

För att säkerställa att allt som görs på byrån är förenligt med marknads­förings­lagstiftningen har vi s.k. ARU-kompetens, vilket innebär att vi är Auktoriserade Reklamutgivare. Byrån är också miljö­diplomerad sedan många år.

Välkommen att höra av dig!

Vi som arbetar på Bolt har olika specialiteter, erfarenheter och kunskaper. 
Det ger synergier i vår gemensamma drivkraft att skapa lönsamma lösningar 
åt våra uppdragsgivare. Hör av dig så berättar vi mer!

Bolt Kommunikation

Phone: 036-16 24 55

mail@bolt.se

Ola Samuelson

Marknadsstrateg/Projektledare

ola.samuelson@bolt.se

Anna Furberg

Copywriter/VD

anna.furberg@bolt.se

Marcus Jarl

Copywriter/Digital strateg

marcus.jarl@bolt.se

Madeleine Hollender

Art director

madde.hollender@bolt.se

Peter Olzon

Art director

peter.olzon@bolt.se

Birgitta Edquist Karlsson

Ekonomi/Reception

Sjukskriven

Lena Hällgren

Ekonomi

lena.hallgren@bolt.se

Anna Kristinsdóttir

Art director

anna.kristinsdottir@bolt.se

Oliver Kallin

Film/Motion Designer

oliver.kallin@bolt.se

Joakim Nådell

Art director

joakim@bolt.se