fbpx
BOLT ↯

All rights deserved 1994 – infinity

e-merge logotype

E-merge

En av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för näringslivet är utvecklingen inom e-handel och logistik. Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum – Sveriges och Skandinaviens främsta e-handelsnav. Region Jönköpings län driver därför ett projekt, e-merge, för att göra Jönköping till centrum för e-handel och logistik. Jönköpings län ska inte bara följa med utvecklingen inom digitala affärer och logistik, länet ska leda den. Bolt står bland annat bakom det övergripande konceptet, namnet och den visuella identiteten.

Flyer for e-merge

Framträdande och inkluderande

I takt med att våra köpbeteenden förändras mot en allt högre grad av digitala affärer online behöver företag förändras, från sättet det säljer på och tar betalt till hur deras varuflöden ser ut. I samverkan med Jönköping University, Science Park, länets kommuner och ett proaktivt näringsliv företrätt av Jönköpings Handelskammare knyter e-merge samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap. Projekt finansieras av Tillväxtverket och ERUF, EU:s regionala utvecklingsfond. Namnet e-merge bygger på något nytt som framträder genom en naturlig sammanslagning av två branscher, e-handel och logistik.

Tjänster

Brand Identity
Web Design
Photography
Copywriting
Print Design

Tack till

DOP Hannes Hollender