fbpx
BOLT ↯

All rights deserved 1994 – infinity

Säg Jäj!

Jäj är en regional portal som finns till för att lyfta goda exempel på jämställdhetssatsningar i Jönköpings län och hur ett ökat fokus på jämställdhet kan förbättra en mängd olika saker. Portalen riktar sig främst till företag och andra typer av organisationer. En del av syftet är att dessa certifierar sig och därmed tar ställning genom att ladda upp en jämställdhetspolicy på Jäjs webbplats. Bolt har hjälpt Region Jönköpings län att lyfta denna viktiga fråga. Vi står bakom koncept, namn, visuell identitet, webb och mycket mer. Bolt är förstås certifierade.

jäj vykort
jäj megafon
Posters för Jäj
jäj färghjul
jäj dörrhängare

Säg Jäj till jämställdhet

Det borde vara en självklarhet att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, men tyvärr är det inte så. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser, oavsett klass, ålder, etnicitet, sexuell läggning, och funktionsförmåga. Därmed handlar det inte bara om kön, för kvinnor och män är aldrig bara kvinnor och män. Namnet Jäj är en kombination av jämställdhet i Jönköpings län och det engelska uttrycket “Yay”. Det kan närmast jämföras med hurra eller tjoho. Säg Jäj istället!

Tjänster

Brand identity
Concept development
Public relations
Corporate social responsibility
Photography
Web
Campaign
Print design