fbpx
BOLT ↯

All rights deserved 1994 – infinity

1 1

Taberg Eyewear

Bolt följde Taberg Eyewear i processen från idé till färdigt varumärke. I arbetsprocessen var det vår målsättning att skapa en ikonisk och hållbar identitet. Vi strävade också efter att gestalta Taberg Eyewears kärnvärden – svensk design, nygenomtänkt och hållbart – och matcha företagets ambitioner i utformningen. Logotypen och typografin speglar, i sin rena enkelhet, Taberg Eyewears värdegrund. T-symbolen är utformad som en höjdkurva på en karta och används både i tre- och endimensionella utföranden.

3 1
5 2
8
6
7 1
21 1
9 1
19 1
10
T-shirts för Taberg Eyewear
12
Poster för Taberg Eyewear
16
18 1
20 1

Bakgrunden är att Taberg Eyewear har sin designstudio i en gammal lagerlokal i bruksorten Taberg, precis vid foten av en gigantisk malmkropp som inlandsisen lämnade efter sig. Färgspråket i produkterna hämtas från naturen utanför studiofönstret – från den mörka malmen, sällsynt växtliv och rikt djurliv. Därför kändes det naturligt att detta även speglades i Taberg Eyewears bildmanér.

Services

Graphic identity
Concepts
Styling
Photography
Copy